1937 Michał Drzymała…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 maja 1937 roku
Zgon Michała Drzymały


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 maja 1937 roku

01 maja 1937

Dnia 25 kwietnia br. zmarł w Grabówce (powiat wyrzyski), śp. Michał Drzymała, nieustraszony bojownik narodowy – symbol przywiązania chłopa polskiego do ziemi.
Gdy władze pruskie w 1904 roku nie pozwoliły mu na wybudowanie domu na własnej ziemi w Podgradowicach, Drzymała kupił wóz od cyganów i zamieszkał w nim.
Po śmierci odznaczono Drzymałę orderem „Polonia Restituta”.
Na zdjęciu historyczny wóz Drzymały.