1937 Niezwykły wypadek w świecie filmu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 kwietnia 1937 roku
Niezwykły wypadek w świecie filmu

Niezwykły wypadek

Niezwykły wypadek

Dwie wdzięczne istotki, które oglądamy na powyższej fotografji — są siostrami bliźniaczkami, nazwiskiem Brewster, noszacemi wdzięczne imiona Głorji i Barbary.
Zostały one ostatnio w dość sensacyjny sposób zaangażowane do jednej z wytwórni w Hollywood.
Odwiedziwszy w stolicy filmu swojego krewnego, zostały wyróżnione przez jednego z tamtejszych aktorów i za jego protekcją stały się niespodzianie najmłodszemi gwiazdkami na firmamencie sztuki filmowej. Delius — Paryż.