1937 O Niepodległą Polskę…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 marca 1937 roku
Naczelny wódz w walce o niepodległą Polskę

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 marca 1937 roku
Major Edward Śmigły-Rydz na czele III. bataljonu I. Brygady Legjonów
w ataku na pozycje rosyjskie pod Laskami (24.X.1914).

Fragment monumentalnego obrazu Jerzego Kossaka.