1937 PKO Bilans roczny…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 stycznia 19337 roku
PKO Bilans za rok 1936

PKO Bilans 1936

PKO Bilans 1936

PKO Bilans za rok 1936
Pewność – Zaufanie