1937 Polskie konie w Ameryce…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 czerwca 1937 roku
Polskie konie dla Ameryki

Konie Polskie

Konie Polskie

Z rany hodowca amerykański p. J. M. Diekenson zwróaił się niedawno do Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego w Polsce z propozycją nabycia 6-ciu klaczy stadnych czystej krwi arabskiej, zdając sie całkowicje na wybór dokonany przez Polskich Hodoweów.
W wykonaniu tego zamówienia zakupiono dla p. Diekensona następujące klacze:
Lassę ze stadniny państwówej w Janowie (własność państwa Gniazdowskich), Liljanę (własność p. St. Sztamlera), Małtarię (własność R. hr. Potockiego), Niwikę i: Norę (ze stadniny państwowej w Janowie) i Przepiórkę własność Stanisława Rasińskiego).
Klacze te odpłynęły do Ameryki na statku „Batory”.
Marjan Sobolewski.