1937 Radość dnia świątecznego…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 grudnia 1937 roku
Radość dnia świątecznego

Radość dnia świątecznego

Radość dnia świątecznego

Radość dnia świątecznego