1937 Ruth Westen

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 grudnia 1937 roku
Ruth Westen

 

Ruth Westen Światowid 04 grudnia 1937

Ruth Westen Światowid 04 grudnia 1937

Ruth Westen
artystka ekranów
amerykańskich