1937 Sanki góralskie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 stycznia 1937 roku
Z wystawy w Pałacu Sztuki Piękna w Krakowie

Sanki góralskie

Sanki góralskie

Tadeusz Korolkiewicz – „Sanki góralskie” (obraz olejny)