1937 Młody Kaszub…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 listopada 1937 roku
W Dniu Niepodległości. Frontem do Młodzieży.

W Dniu Niepodległości

W Dniu Niepodległości

W dniu Święta Niepodległości p minister Spraw Wojskowych gen. Kasprzycki wezwał młodzież polską do zadokumentowania woli i gotowości obrony Rzeczypospolitej przez stawienie się na przegląd.
Zdjęcie masze przedstawia młodego Kaszuba, strażnika polskiego morza, zgłaszającego się do apelu w dniu Niepodległościi…