1937 W Ojczyźnie Księżniczki Holenderskiej…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 stycznia 1937 roku
W Ojczyźnie Księżniczki Holenderskiej

W Ojczyźnie Księżniczki Holenderskiejj

W Ojczyźnie Księżniczki Holenderskiejj

Dzieci holenderskie w strojach narodowych, na tle typowego krajobrazu Holandji.