1937 Z wystawy w Krakowie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 kwietnia 1937 roku
Z wystawy w Krakowie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 kwietnia 1937 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 kwietnia 1937 roku

Z wystawy
Julji Giżyckiej-Berezowskiej
w Krakowie