1938 Chat Noir…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 grudnia 1938 roku
Chat Noir

Chat Noir

Chat Noir

Chat Noir
O indywidualnym czarującym zapachu…