1938 Czuwaj..

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 września 1938 roku
Czuwaj!

Czuwaj

Czuwaj

Z zapasem zdrowia i radości życiowej wracają harcerze z obozów letnich, witani serdecznie nietylko przez swoje rodziny, ale przez całe społeczeństwo, które na ich widok z otuchą patrzy w przyszłość narodu i państwa.
Fot. „Światowid” – Kraków