1938 Józefina Beker w Warszawie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 maja 1938 roku
JOZEFINA BANER W WARSZAWIE

Józefina Beker w Warszawie

Józefina Beker w Warszawie

W ub. niedziele przyjechała do Warszawy słynna gwiazda rewjowa -— Józefina Baker, wywołując swem niespodziewanem przybyciem prawdziwą sensację w kołach artystycznych stolicy.
Sławna diva rewjowa wystąpiła w Warszawie kilkakrotnie, dając w czasie tych wieczorów bogaty przeglad swych oryginalnych koncepcyj taneczno -rewjowych.
Na załączonem zdjęciu widzimy Józefinę Baker na Dworcu Głównym w Warszawie, bezpośrednio po jej przybyciu.