1938 Po Balu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 stycznia 1938 roku
Po Balu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 stycznia 1938 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 stycznia 1938 roku

Okładka
Ilustracja fotograficzna