1938 Polska zdobywa „Puhar Narodów”

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 czerwca 1938 roku
Polska zdobywa „Puhar Narodów”

Dnia 4 bm. ekipa polska zdobyła „Puhar Narodów”, bijąc bezapelacyjnie ekipy: niemiecką, turecką, francuską, belgijską i rumuńską.

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 czerwca 1938 roku
Ekipa polska, która zdobyła „Puhar Narodów”.
Stoją od lewej: rtm.Komorowski na „Zbiegu II”, por.Rylke na „Bimbusie”,
por.Pohorecki na „Abb-El-Krimie” i por.Skulicz na „Dunkanie”.

Zdjęcie Ag. Fot. „Światowid”