1938 Priscila Lane

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 listopada 1938 roku
Priscila Lane

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 listopada 1938 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 19 listopada 1938 roku

Priscila Lane
słynna piękność
wśród „sław Hollywood’u”