1938 Sztuka i film…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 marca 1938 roku
Sztuka i film

Vera Bobrowska

Vera Bobrowska

Urocza artystka scen warszawskich hr. Vera Bobrowska na przechadzce z ks. Fryderykiem Wilhelmem, b. kron prinzem niemieckim w znanej miejscowości klimatycznej Cortina d’Ampezzo we Włoszech