1938 Turecki sprzedawca owoców….

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 listopada 1938 roku
Z wymierających typów starej Turcji

Turecki sprzedawca owoców

Turecki sprzedawca owoców

Wędrowny sprzedawca owoców
Photo Francais Pera Constantinople