1939 Biała gorączka…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 12 lutego 1939 roku
Fisowcy w białej gorączce

Górale pod krokwią

Górale pod krokwią

Górale na tle skoczni w Krokwi
Czas zawodów zbliża się wielkimi krokami, Zakopane stoi w przededniu wielkich uroczystości narciarskich. które przewiną się w niem w barwnym kalejdoskopie. wnosząc tempo wielkiego międzynarodowego środowiska.
Biała gorączka ogarnęła Fisowców, którzy wszystko zrobili by F. I S. się udał, a którego losy dalsze i rezultaty zależne są tylko od białego władcy — śniegu.
Tadeusz Siemianowski.