1939 Gibraltar czuwa…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 kwietnia 1939 roku
Gibraltar czuwa

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 kwietnia 1939 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 kwietnia 1939 roku

Gibraltar czuwa
Okładka
Ilustracja fotograficzna