1939 Grająca na bombardonie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 sierpnia 1939 roku
Grająca na bombardonie


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 sierpnia 1939 roku

27 sierpnia 1939

Dziewczyna z kapeli wiejskiej z okolic Spały, grająca na bombardonie.
Zdjęcie angielskiej agencji Keystone Press,
która ostatnio rozesłała po świecie
szereg interesujących reportaży z Polski, bogato ilustrowanych.