1939 Pomnik Jagiełły…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 14 maja 1939 roku
FRAGMENT POMNIKA JAGIEŁŁ

Pomnik Władysława Jagiełły

Pomnik Władysława Jagiełły

— dłuta Stanisława K. Ostrowskiego -— wystawionego przed Polskim Pawilonem na Wystawie w Nowym Yorku
Fet. Alinari Firenza