1939 Serbołużyczanki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 stycznia 1939 roku
Serbołużyczanki

Serbołużyczanki

Serbołużyczanki

W dorzeczu Górnej Odry i Łaby mieszkają Serbołużyczanki