1939 Święto Armji – Święto Ludu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1939 roku
Święto Armji – Święto Ludu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1939 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1939 roku

Z radością patrzymy wszyscy na ofiarną służbę naszego ludu wiejskiego dla Armji.
Oto barwny fragment pamiętnych. uroczystości w Mościcach, gdzie wielotysięczne rzesze ludu wiejskiego, przekazując Armji ufundowany przez siebie sprzęt wojenny, dały entuzjastyczny wyraz swoim patriotycznym uczuciom.