1939 Syn Tarzana…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 lipca 1938 roku
Johnny Sheffield syn Tarzana

Johnny Sheffield syn Tarzana

Johnny Sheffield syn Tarzana

Pamiętamy jeszcze wszyscy filmy, W ktorycn Jonn -Werssmuliler sKaKai po drzewach w roli Tarzana i charakterystycznym, przeraźliwym krzykiem zwoływał na pomoc puszczę, gdy jemu lub jego ukochanej — białej dziewczynie Zachodu — groziło niebezpieczeństwo.
John Weissmiiller był idealnym typem Tarzana — wysoki, niezwykle zgrabny, o wspaniałej budowie ciała, gimnastyk, a zarazem świetny pływak, czuł się w „puszczy — jak w swoim żywiole.
Nie zapominajmy, że Tarzan w jednym ze swych ostatnich filmów zakłada sobie rodzinę. A zatem, zwykłą koleją rzeczy, dziś już posiadać powinien potomstwo.
I oto dowiadujemy się, że w jednym z następnych filmów o Tarzanie wystąpi „mały mężczyzna”, syn państwa Tarzanów — Johnny Sheffield, który ze względu na swą rzeczywiście posągową budowę ciała specjalnie do tego się nadaje.