1939 Zbocze Babiej Góry…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 05 lutego 1939 roku
Zbocze Babiej Góry


Zbocze Babiej Góry Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 lutego 1939 roku

05 luty 1939

Orawskie zbocza Babiej Góry, widziane od strony Pilska