1939 Ze zbiorów galerji Prado…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 czerwca 1939 roku
Ze skarbów madryckiej galerji Prado

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 czerwca 1939 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 czerwca 1939 roku

Velazquez (1599-1660): Książe Baldassarre Carlo