1939 Zjazd Gwiaździsty do Monte Carlo…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 29 stycznia 1939 roku
Zjazd Gwiaździsty do Monte Carlo


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 stycznia 1939 roku

29 stycznia 1939

Tegoroczny Zjazd Gwiaździsty do Monte Carlo ukończyło stu kierowców. Jeden z zawodników zagranicznych zabił się po drodze.
W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła załoga francuska Trevoux – Lesurgue. Polacy zajęli 17, 28, 31 i 69 miejsce.
Zawodnicy polscy Pronaszko i Bellen w otoczeniu dziennikarzy na punkcie kontrolnym w Warszawie.
Agencja fotograficzna „Światowid”.
Bakker Shut i P.J.Nortier ( Holandja) na Fordzie w czasie przejazdu przez Warszawę.
Agencja fotograficzna „Światowid”
Na prawo: Wozy rajdowe na terenie górskim w pobliżu Castelanne we Francji.
Photo NYT