1939 Zlot skautów-kolarzy w Szkocji…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 lipca 1939 roku
Zlot skautów-kolarzy w Szkocji

Zlot skautów-kolarzy w Szkocji

Zlot skautów-kolarzy w Szkocji

W Monzie Castle w Szkocji otwarto zlot 4000 skautów-kolarzy, reprezentujących 42 narody.
Na zdjęciu przedstawiciel Szkocji niesie. zapaloną pochodnię zlotowe: — Po jego prawej ręce reprezentant Szwecji, po lewej ; Szwajearji, państw, w których odbywały się poprzednie zloty.
Fot. Planet News, Londyn