Jerzy Szam

Author's posts

1928 Katedra na Wawelu…

Katedra na Wawelu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 maja 1928 roku Katedra na Wawelu w krasie majowej Na obszernym dziedzińcu na wzgórzu wawelowem w Krakowie obok Katedry założono w ostatnich czasach rodzaj wirydarza, który w tych dniach majowych najpiękniej wygląda. Z zieleni trawników i drzew, z barwnego kwiecia jabłoni, oko oglądającego spogląda na czcigodne wieżyce i złocone kopuły …

Kontynuuj czytanie

1927 Niebezpieczne ognie sztuczne…

Niebezpieczne ognie sztuczne

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 czerwca 1927 roku Niebezpieczne ognie sztuczne Na długo przed obchodzonem w lecie świętem rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych urządza się tam próby pamiątkowego obchodu, w którym ognie sztucznie mają dużą rolę. Słynna artystka filmowa Joan Grawford, uczestnicząca w tegorocznych próbach tego rodzaju, entuzjazm swój dla narodowego święta opłaciła niemiłym dla …

Kontynuuj czytanie

1926 Sportowe obrazki…

Halina Konopacka Rok 1926

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 maja 1926 roku Światowy rekord Polski Pani Halina Konopacka zdobyła w Warszawie nowy rekord światowy w rzucie dyskiem na 34 m 15 cm. Ag.fot.”Światowida”

1925 Reklama reklamy…

Reklama reklamy

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 maja 1925 roku Reklama reklamy W Berlinie odbywa się obecnie osobna wystawa reklamy,a obok eksponatów w zamkniętej hali, jednym z głównych punktów jej programu są reklamowe dziwaczne pochody, mające na celu nietylko reklamowanie pewnych produktów, ale i zachęcanie producentów do posługiwania się taką uliczną reklamą.

1924 Ze świata…

Areoplany

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku Ze swiata Aeroplany amerykańskie w Rotterdamie używane w miejsce hydroplanów, fotografowane z innego aeroplanu. Trampus

1939 Wojciech Kossak…

Wojciech Kossak

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 maja 1939 roku Wojciech Kossak Wojciech Kossak Portret olejny gen broni Kazimierza Sosnkowskiego, ofiarowany przez artystę na F.O.N. Zakupiony przez Sztab Główny

1938 Zielone Świątki…

Zielone Świątki

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 czerwca 1938 roku Zielone Świątki Majenie domów na Zielone Świątki w Bronowicach pod Krakowem

1937 Polskie konie w Ameryce…

Konie Polskie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 czerwca 1937 roku Polskie konie dla Ameryki Z rany hodowca amerykański p. J. M. Diekenson zwróaił się niedawno do Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego w Polsce z propozycją nabycia 6-ciu klaczy stadnych czystej krwi arabskiej, zdając sie całkowicje na wybór dokonany przez Polskich Hodoweów. W wykonaniu tego zamówienia zakupiono dla p. …

Kontynuuj czytanie

1936 Krajobraz Ojcowa…

Ojców

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 maja 1936 roku Z teki krajoznawczej „Światowida” Ogólny widok Ojcowa, leżącego malowniczo w dolinie Prądnika, wśród skał wapiennych i lasów. W pośrodku widoczna biała wstęga drogi, biegnącej z Krakowa do Olkusza.

1935 Kolos morski…

Kolos morski

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 czerwca 1935 roku Kolos morski na tle kolosów lądowych Wróciła już ze swojej pierwszej wyprawy do Ameryki chluba francuskiej żeglugi, wspaniały statek pasażerski „Normandie”, zdobywszy „niebieską wstęgę” Oceanu, co więcej, w drodze powrotnej pobiwszy nawet swój własny rekord, zdobyty w podróży z Hawru do Ameryki. Wielkość tego statku uprzytomnić sobie …

Kontynuuj czytanie