1930 Z ręki do ręki…

Express Poranny, 01 lutego 1930 roku
Z ręki do ręki


Znany harmonista z Ochoty p. Marcin Majorek (Grójecka 89) pożyczył harmonję przyjacielowi, p. Kazimierzowi Tomczyńskiemu (Opaczewska 24).
Pan Kazimierz oddał instrument do naprawy p. Michałowi Drzewieckiemu (Barska 17), a ten, potrzebując gotówki, zawiózł na Kercelak i sprzedał.
Teraz pan Majorek ma żal do p. Tomczyńskiego, a p. Tomczyński psy wiesza na p. Drzewieckim.

1930 Ten się ceni…

Express Poranny, 01 lutego 1930 roku.
Ten się ceni! Za 25 kroków… 75 złotych


Tragarz miejski, Herman Palacz (Annopol) za przeniesienie bagażu z peronu do taksówki
zażądał od Wasyla Zapłatyńskiego (reemigranta z Ameryki) ni mniej, ni więcej, tylko 75 złotych.
Palacza natychmiast aresztowano.

1936 Przed Olimpjadą…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 01 lutego 1936 roku
Przed olimpjadą zimową w Garmisch-Partenkirchen.


Przed Olimpjadą... Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 lutego 1936 roku

01 luty 1936

Dnia 6 lutego b.r. rozpoczyna się w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech IV-ta Olimpjada zimowa. Przygotowania do tych igrzysk są w pełnym toku, większość zawodników trenuje już na miejscu.
Na zdjęciu znana zawodniczka norweska p. Peterson przed dworcem kolejowym w Garmisch-Partenkirchen.
Fot. M.E,Ewlent – Berlin

1927 Niezwykły gość w salonie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 02 kwietnia 1927 roku
Niezwykły gość w salonie.


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 kwietnia 1927 roku

02 kwiecień 1927

Wspaniały Achmed, najszlachetniejszy typ konia arabskiego, z jedynej dziś na świecie stadniny pełnej krwi arabów, X. Sanguszków w Gumniskach pod Tarnowcem; w polu pełen temperamentu, umie także „znaleść się w salonie,” gdzie, lekko i łagodnie chodzi po cennych dywanach wśród rzeźb i gobelinów.
Zdjęcie nasze przedstawia Achmeda na tle obrazu van Dyck,a, obok rzeźby Madeyskiego, przedstawiającej ks. Wł. Sanguszkę – w chwili, gdy Achmed rasową głowę przechyla łagodnie ku aparatowi naszego fotografa.
Ag. fot. „Światowida”, zdj. na płytach kraj. „Alfa”.

1925 Zakaz całowania…

Kurier Warszawski, 10 listopada 1925 roku.
Zakaz całowania się uczennic


Wobec tego, że całowanie się uczennic przy witaniu się i żegnaniu sprzyja szerzeniu się chorób zakaźnych, mokotowska okręgowa komisja sanitarna zwróciła się do wydziału zdrowia magistratu z prośbą o wyjednanie w min. Oświecenia nakazu wywieszania w szkołach żeńskich plakatów wzbraniających całowania się uczennic przy powitaniach i żegnaniu się oraz całowania nauczycielek i kierowniczek szkół po rękach.
Wydział zdrowia zdecydował przekazać tę sprawę sekcji hygjeny szkolnej wydziału oświecenia i kultury magistratu do opinji.

1925 W Ogrodzie Saskim…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 26 grudnia 1925 roku
W Ogrodzie Saskim w Warszawie.


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 grudnia 1925 roku

26 grudzień 1925

I stolica naszego państwa przybrała wreszcie śnieżną szatę.
W Ogrodzie Saskim, na tle starych barokowych posągów i studni wodotryskowych,
z wspaniałą kolumnadą gmachu Sztabu Generalnego na dalszym planie,
siedząc na ławce, miło jest wpatrywać się w te nastrojowe obrazki,
tchnące spokojem, tak pożądanym w dzisiejszych czasach…

1926 Washington i Kościuszko…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 03 lipca 1926 roku
Wahington i Kościuszko


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 lipca 1926 roku

03 lipiec 1926

Na wielkie święto narodowe
Stanów Zjednoczonych Ameryki półn.,
któremu w środku numeru poświęcamy szereg ilustracji,
podajemy tutaj kopję obrazu nieznanego malarza amerykańskiego,
przedstawiającego ten moment bitwy pod West Point (1781),
w którym Washington (na koniu) dziękuje Tadeuszowi Kościuszce
za obrony tej fortecy.
Agencja fotograficzna „Światowida”.

1932 Przed zimowemi wakacjami…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 17 grudnia 1932 roku
Przed zimowemi wakacjami.


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 grudnia 1932 roku

17 grudzień 1932

Zgodnie z rozporządzeniem ministerjalnem rozpoczynają się tego roku
t.zw. zimowe wakacje szkolne, które przypadają na czas od 23-go grudnia do 15-go stycznia.
Będzie to okres nart, saneczek, ślizgawki i walk na śnieżki.
Przebywanie na świeżem, mroźnem powietrzu zahartuje młodzież i da jej nowe siły do nauki.

1932 Djabeł w Mokotowie…

Kurier Warszawski 10 listopada 1932 roku
Djabeł w Mokotowie


U Dawida Luxenburga, przy ul. Puławskiej 62, pracował „miły i sympatyczny” krawiec Jakub Ajzenberg (Stawki 18), którego – w dowód specjalnej życzliwości – postanowiła ożenić z Fajgą Perelmanówną żona Luxenburga.
Znająca się na rzeczy niewiasta tak zakręciła tu i tam, że młoda para zaprzyjaźniła się, zaręczyła i wreszcie wyznaczyła datę ślubu. Stanęło na tem, że Ajzenberg miał otrzymać w posagu 2,000 zł. i założyć skład węgli.

Kontynuuj czytanie

1930 O maju…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 maja 1930 roku
Ilustracja reklama


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 maja 1930

03 maj 1930

O maju, o raju, o wiosno!