1939 Zbocze Babiej Góry…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 05 lutego 1939 roku
Zbocze Babiej Góry


Zbocze Babiej Góry Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 lutego 1939 roku

05 luty 1939

Orawskie zbocza Babiej Góry, widziane od strony Pilska

1939 Ulubiony pies…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 22 stycznia 1939 roku
Ulubiony pies


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 stycznia 1939 roku

22 styczeń 1939

Deanna Durbin
ze swoim ulubionym psem.

1930 Z ręki do ręki…

Express Poranny, 01 lutego 1930 roku
Z ręki do ręki


Znany harmonista z Ochoty p. Marcin Majorek (Grójecka 89) pożyczył harmonję przyjacielowi, p. Kazimierzowi Tomczyńskiemu (Opaczewska 24).
Pan Kazimierz oddał instrument do naprawy p. Michałowi Drzewieckiemu (Barska 17), a ten, potrzebując gotówki, zawiózł na Kercelak i sprzedał.
Teraz pan Majorek ma żal do p. Tomczyńskiego, a p. Tomczyński psy wiesza na p. Drzewieckim.

1930 Ten się ceni…

Express Poranny, 01 lutego 1930 roku.
Ten się ceni! Za 25 kroków… 75 złotych


Tragarz miejski, Herman Palacz (Annopol) za przeniesienie bagażu z peronu do taksówki
zażądał od Wasyla Zapłatyńskiego (reemigranta z Ameryki) ni mniej, ni więcej, tylko 75 złotych.
Palacza natychmiast aresztowano.

1936 Przed Olimpjadą…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 01 lutego 1936 roku
Przed olimpjadą zimową w Garmisch-Partenkirchen.


Przed Olimpjadą... Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 01 lutego 1936 roku

01 luty 1936

Dnia 6 lutego b.r. rozpoczyna się w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech IV-ta Olimpjada zimowa. Przygotowania do tych igrzysk są w pełnym toku, większość zawodników trenuje już na miejscu.
Na zdjęciu znana zawodniczka norweska p. Peterson przed dworcem kolejowym w Garmisch-Partenkirchen.
Fot. M.E,Ewlent – Berlin

1927 Niezwykły gość w salonie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 02 kwietnia 1927 roku
Niezwykły gość w salonie.


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 kwietnia 1927 roku

02 kwiecień 1927

Wspaniały Achmed, najszlachetniejszy typ konia arabskiego, z jedynej dziś na świecie stadniny pełnej krwi arabów, X. Sanguszków w Gumniskach pod Tarnowcem; w polu pełen temperamentu, umie także „znaleść się w salonie,” gdzie, lekko i łagodnie chodzi po cennych dywanach wśród rzeźb i gobelinów.
Zdjęcie nasze przedstawia Achmeda na tle obrazu van Dyck,a, obok rzeźby Madeyskiego, przedstawiającej ks. Wł. Sanguszkę – w chwili, gdy Achmed rasową głowę przechyla łagodnie ku aparatowi naszego fotografa.
Ag. fot. „Światowida”, zdj. na płytach kraj. „Alfa”.

1925 Zakaz całowania…

Kurier Warszawski, 10 listopada 1925 roku.
Zakaz całowania się uczennic


Wobec tego, że całowanie się uczennic przy witaniu się i żegnaniu sprzyja szerzeniu się chorób zakaźnych, mokotowska okręgowa komisja sanitarna zwróciła się do wydziału zdrowia magistratu z prośbą o wyjednanie w min. Oświecenia nakazu wywieszania w szkołach żeńskich plakatów wzbraniających całowania się uczennic przy powitaniach i żegnaniu się oraz całowania nauczycielek i kierowniczek szkół po rękach.
Wydział zdrowia zdecydował przekazać tę sprawę sekcji hygjeny szkolnej wydziału oświecenia i kultury magistratu do opinji.

1925 W Ogrodzie Saskim…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 26 grudnia 1925 roku
W Ogrodzie Saskim w Warszawie.


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 grudnia 1925 roku

26 grudzień 1925

I stolica naszego państwa przybrała wreszcie śnieżną szatę.
W Ogrodzie Saskim, na tle starych barokowych posągów i studni wodotryskowych,
z wspaniałą kolumnadą gmachu Sztabu Generalnego na dalszym planie,
siedząc na ławce, miło jest wpatrywać się w te nastrojowe obrazki,
tchnące spokojem, tak pożądanym w dzisiejszych czasach…

1926 Washington i Kościuszko…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 03 lipca 1926 roku
Wahington i Kościuszko


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 lipca 1926 roku

03 lipiec 1926

Na wielkie święto narodowe
Stanów Zjednoczonych Ameryki półn.,
któremu w środku numeru poświęcamy szereg ilustracji,
podajemy tutaj kopję obrazu nieznanego malarza amerykańskiego,
przedstawiającego ten moment bitwy pod West Point (1781),
w którym Washington (na koniu) dziękuje Tadeuszowi Kościuszce
za obrony tej fortecy.
Agencja fotograficzna „Światowida”.

1932 Przed zimowemi wakacjami…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 17 grudnia 1932 roku
Przed zimowemi wakacjami.


Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 17 grudnia 1932 roku

17 grudzień 1932

Zgodnie z rozporządzeniem ministerjalnem rozpoczynają się tego roku
t.zw. zimowe wakacje szkolne, które przypadają na czas od 23-go grudnia do 15-go stycznia.
Będzie to okres nart, saneczek, ślizgawki i walk na śnieżki.
Przebywanie na świeżem, mroźnem powietrzu zahartuje młodzież i da jej nowe siły do nauki.