Tag: 1923

1923 Kobiety w pociągach…

Przegląd Wieczorny 15 stycznia 1923 roku, Poniedziałek

Przegląd Wieczorny 15 stycznia 1923 roku, Poniedziałek Adres redakacji i aministracji Warszawa, Marszałkowska Nr 148 Telef. redakcji 37-49, adm. 102-30 Numer pojedyńczy 200 marek KRONIKA Kobiety w pociągach Minist. kolei wydało rozporządzenie, aby w pociągach kolejowych rezerwowano osobne przedziały dla kobiet. Do przedziałów tych nie wolno pod żadnym pozorem wpuścić mężczyzn. Przedziały są przeznaczone dla …

Kontynuuj czytanie