Tag: 1934

1934 Wrzenie w Indjach…

Wrzenie w Indjach

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 listopada 1934 roku Wrzenie w Indjach Ruch niepodległościowy ogarnia coraz bardziej całe Indje. Gwiazda Gandhiego, reprezentującego kierunek umiarkowany, w związku z tem gaśnie: natomiast zyskują górę żywioły radykalne, na czele których stoi Babu Rajendra Prasad, wybrany świeżo prezydentem wszechindyjskiego kongresu w Bombaju. Na zdjęciu fragment uroczystego pochodu urządzonego w Bombaju …

Kontynuuj czytanie

1934 Przed rewolucją w Sejmie…

Przed rewolucją w Sejmie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 listopada 1934 roku Przed rewolucją w Sejmie Przed rewolucją w Sejmie

1934 Młode Gosposie w Warszawie

Młode Gosposie w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 października 1934 roku Młode Gosposie w Warszawie Do Warszawy przybyły członkinie Kół Kobie Wiejskich na otwarcie wystawy prac gospodyń wiejskich, które odbyło się w Dolinie Szwajcarskie, w obecności ministra Rolnictwa p. Poniatowskieg« i wojęwody warszawski»go dra Nakoniecznikow-Klukowskiego oraz prezesa Polskiej Akademji Literatury p. Sieroszewskiego. Wystawa obejmuj: działy rekodzielnictwa, przetworów gospodarstw: …

Kontynuuj czytanie

1934 Pędź… Pędź… Na godzinę stopięć !

Pędź... Na godzinę stopięć

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 08 września 1934 roku Pędź… Pędź… Na godzinę stopięć!… Hanna Różańska, utalentowana artystka T. K. K. T. w Warszawie jest zapaloną miłośniczką spoiłu motocyklowego, uwielbiając ruch i pęd. To też wakacje spędzone na polskiem wybrzeżu urozmaicała sobie jazdą na motocyklu i to nie w charakterze „przyczepki*,ale samodzielnrgo kierowcy.

1934 Miriam Hopkins…

Miriam Hopkins

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 sierpnia 1934 roku MIRIAM HOPKINS. Miriam Hopkins należy do wampirzyc. Zyskała wielki rozgłos w Ameryce swojemi poglądami na małżeństwo, prawdziwie rewolucyjnemi, Hołdując tym wolnomyślnym zasadom, zmieniała już meżów kilkakrotnie. „Ta piękna blondyneczka, znakomita tancerka będzie grać obecnie główną rolę w filmie p.t. „Ona mnie nie kochać.

1934 Do szkoły…

Do szkoły

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 sierpnia 1934 roku Nowy Rok Szkolny Nowy Rok Szkolny

1934 Chłopcy z Placu Broni…

Chłopcy z Placu Broni

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 sierpnia 1934 roku Chłopcy z Placu Broni Symbol zwycięstwa prawdy z filmu „Columbji” p. t. „Chłopcy z Placu Broni”, reżyserji Ż Franka Borzage’a. Fot. „Columbia*.

1934 Oto Nasi biją w tarabany

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 sierpnia 1934 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 11 sierpnia 1934 roku Oto Nasi biją w tarabany W tych dniach odbył się w Warszawie II Zjazd Polaków z zagranicy. W ubiegłą niedzielę przedefilowały przed nimi na Polu Mokotowskiem oddziały armji polskjej…

1934 W czas żniw…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 lipca 1934 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 lipca 1934 roku W czas żniw W czas żniw Okładka ilustracja fotograficzna

1934 Nad morzem…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 czerwca 1934 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 czerwca 1934 roku Nad morzem czuwa straż Hydroplan polskiej marynarki wojennej w porcie gdyńskim.